bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Služby - Sběrný dvůr

Sběrný dvůr odpadů na ul. Koperníkové určen ke sběru a shromažďování ostatních a nebezpečných odpadů od občanů města Bohumín. Při příjmu odpadů je občan vyzván k prokázání totožnosti a následně vyzván k uložení odpadu do vyhrazené nádoby, kontejneru nebo na jiné vyhrazené místo.

Sběrný dvůr je na umístěn na adrese Kopernikova 1185, Bohumín

Otevírací doba:

Pondělí – Pátek Letní čas: 8:00 – 17:00 hod
Zimní čas: 8:00 – 16:00 hod
Sobota: 8:00 – 14:00 hod
Neděle: zavřeno

Provoz sběrného dvora se řídí platným provozním řádem.

Ve sběrném dvoře lze rovněž odevzdat do zvláštního kontejneru textil, dále je pak u nás zajištěn zpětný odběr elektrozařízení.

Které konkrétní druhy odpadů lze ve sběrném dvoře odevzdat?

  • Velkoobjemové odpady, to jsou odpady, které svým objemem nevejdou do popelnice (např. skříně, gauče, koberce)
  • separovaný odpad – plasty, papír, sklo (mimo autoskla ),nápojové kartonové obaly, plechovky od nápojů
  • textil
  • kovový odpad,
  • pneumatiky - celkový počet odevzdaných pneumatik je omezen, maximálně 5 ks na jeden rodinný dům  nebo jeden byt v případě bytové zástavby za kalendářní rok
  • stavební odpad (zemina, beton, cihla, demoliční odpady) je odebírán od ledna 2011 pouze ve stabilním sběrném dvoře v omezeném množství a to pouze  1 středně velký vozík (o rozměrech   120 x 240 x 30 cm) na jeden rodinný dům  nebo jeden byt v případě bytové zástavby za kalendářní rok, upozorňujeme, že v mobilním sběrném dvoře stavební odpad již není odebírán
  • nebezpečné odpady - např. autobaterie, motorové oleje, zbytky barev, zbytky chemikálií, olejové filtry, léčiva, obaly obsahující nebezpečné látky,…)
  • elektrozařízení, tj. vyřazené elektrospotřebiče (např. televizory, ledničky, počítače, vysavače, pračky, žehličky, el.hračky, zářivky ...), vyřazené elektrospotřebiče musí být kompletní
  • odpad ze zeleně –z důvodu otevření nové kompostárny  je ve stabilním sběrném dvoře odebírán ve větším rozsahu, kromě dosud odebíraných rostlinných odpadů (posečená tráva, listí, rostlinné zbytky) lze nově předávat ořezy keřů a stromů do průměru 5 cm. Upozorňujeme, že v mobilním sběrném dvoře ke změně nedochází. Nadále  jsou   odebírány rostlinné odpady jako v minulosti (posečená tráva, listí, rostlinné zbytky)  bez ořezů keřů a stromů.

Pro provoz sběrného dvora obecně platí, že občan přivezený odpad sám uloží na místo, které mu určí obsluha sběrného dvora. V případě likvidace pozůstalosti, vyklizení bytu nebo rodinného domu si občan zajistí likvidaci tohoto odpadu samostatně prostřednictvím BM servisu a. s. (přistavení velkokapacitního kontejneru pouze pro svoji potřebu) a za tuto službu zaplatí.

Zavedení systému door to door ve městě Bohumín