bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Odpadové hospodářství - Svoz velkoobjemových kontejnerů

Jedná se o likvidaci ostatních odpadů: objemný odpad, stavební suť, zemina, bio odpad. Objednat tuto službu mohou jak občané, tak podnikatelé.

Objednávku vyřídíte na adrese ul. Kopernikova 1185, Bohumín v době od 6:00 - 14:00 hod.

Po vyřízení (sepsání objednávky) je třeba složit dohodnutou zálohu.

Objednávku i zálohu je třeba vyřídit před započetím úkonu tj. přistavením a následném odvozu odpadu na skládku.

Jakékoliv další informace poskytneme na tel.č. 596 092 466

Zavedení systému door to door ve městě Bohumín