bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Odpadové hospodářství - Svoz směsného komunálního odpadu

Kontakty

I. OBČANÉ

Ohlašovatelé a plátci poplatku dle definice OZV č.2/2021 I. (tj. pro vlastníci rodinných domů, bytu, stavby pro rodinnou rekreaci):

  • Bc. Lenka Ševčíková - Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, odbor životního prostředí a služeb, telefon: 596 092 154, e-mail: sevcikova.lenka@mubo.cz

II. PODNIKATELÉ

Ostatní právnické a podnikající osoby nepodléhající ohlašovací povinnosti dle OZV č.2/2021, a které si chtějí zajistit svoz odpadu formou smlouvy, na základě smluvní ceny a dalších podmínek:

Pro sjednání smlouvy je třeba doložit:

  • Živnostenský list
  • V případě plátce DPH, osvědčení o registraci
  • Nájemní smlouvu
  • Údaje o bankovním spojení
  • Kontaktní osobu, vč. telefonického kontaktu a e-mailu

 

Jakékoliv další informace poskytneme na tel.č. 596 092 466

Zavedení systému door to door ve městě Bohumín