bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Odpadové hospodářství - Svoz směsného komunálního odpadu

Občané:

Přihlášení se ke svozu kom.odpadu, nákup nádoby na odpad (popelnice) – se řídí obecně závaznou vyhláškou Města Bohumína a smlouvu lze uzavřít na ul Koperníkova 1185.

Svoz se provádí v pravidelných 14ti denních intervalech z nádob s max. obj. 120 l. Nádoba může být jak plastová, tak plechová. Nádobu si můžete zakoupit v areálu naší firmy na ul. Koperníkova 1185.

Podnikatelé:

Přihlášení se ke svozu kom.odpadu lze na ul. Krátká 775, Bohumín.

Pro sjednání smlouvy je třeba doložit:

  • živnostenský list
  • plátci DPH osvědčení o registraci
  • nájemní smlouvu
  • údaje o bank. Spojení
  • kontaktní osobu vč. tel.kont. a emailu

Jakékoliv další informace poskytneme na tel.č. 596 092 445, 596 092 466