bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Odpadové hospodářství - Svoz separovaných odpadů

Občané:

Občané mohou využívat nádoby určené pro sběr jednotlivých druhů odpadů - tyto jsou rozmístěny na území města popř. mohou separovaný odpad odvézt do Sběrného dvora.

Podnikatelé:

Přihlášení se k separaci lze na ul. Krátká 775, Bohumín. Přihlášení je možné i na MěÚ u p. Bc. Lenky Ševčíkové (OŽPaS).

Pro sjednání smlouvy je třeba doložit:

  • živnostenský list
  • plátci DPH osvědčení o registraci
  • nájemní smlouvu
  • údaje o bank. Spojení
  • kontaktní osobu vč. tel.kont. a emailu

Jakékoliv informace poskytneme na tel.č. 596 092 445, 596 092 466