bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Odpadové hospodářství - Svoz separovaných odpadů

Kontakty

I. OBČANÉ

Poplatníci a plátci poplatku dle výše uvedené definice OZV č.2/2021 mohou využívat nádoby určené pro jednotlivé druhy separovaných odpadů, které jsou rozmístěny na stálých stanovištích na území města, popř. mohou separovaný odpad odvézt do sběrného dvora.

II. PODNIKATELÉ

Ostatní právnické a podnikající fyzické osoby nepodléhající ohlašovací povinnosti dle OZV č.2/2021 , mají možnost uzavřít smlouvu o zapojení do obecního systému. Na základě smlouvy uzavřené s městem předávají odpad do sběrných kontejnerů na plasty, papír a sklo, které jsou rozmístěny na stálých stanovištích na území města. Jde o tyto druhy odpadů (OZV č.1/2021, čl. 2 odst. 1 písm. b, c, d):

  • papír a lepenku
  • plasty včetně PET lahví, nápojových kartonů a plechovek od nápojů a potravin
  • sklo (čiré a barevné)

Popř. mohou výše uvedené odpady po předložení smlouvy odevzdat ve sběrném dvoře.

Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví na základě ceníku zveřejněného na webových stránkách města.

  • Bc. Lenka Ševčíková - Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, odbor životního prostředí a služeb, telefon: 596 092 154, e-mail: sevcikova.lenka@mubo.cz

III. PODNIKATELÉ

Ostatní právnické a podnikající fyzické osoby nepodléhající ohlašovací povinnosti dle OZV č.2/2021, mohou uzavřít smlouvu o svozu separovaného odpadu s BM servis a.s. na základě smluvní ceny a dalších podmínek:

Pro sjednání smlouvy je třeba doložit:

  • Živnostenský list
  • V případě plátce DPH, osvědčení o registraci
  • Nájemní smlouvu
  • Údaje o bankovním spojení
  • Kontaktní osobu, vč. telefonického kontaktu a e-mailu

 

Jakékoliv další informace poskytneme na tel.č. 596 092 466

Zavedení systému door to door ve městě Bohumín