bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Odpadové hospodářství - Svoz bio odpadu

Vývozy hnědých nádob určených na BRO budou probíhat od rodinných domů v období od 31.3.2022 - 25.11.2022 + bude proveden jeden mimořádný zimní svoz 3. - 4.2.2022. Celkem je v plánu 19 svozů, které se uskuteční vždy v lichých týdnech (13. - 47. kalendářní týden). Svoz až dvou hnědých nádob na BRO je zdarma (v rámci poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci). První nádobu dodá BM servis a.s. zdarma, druhou nádobu nutno zakoupit. Případnou třetí nádobu je nutno zakoupit a hradit náklady na svoz dle kalkulace BM servis.

Harmonogram

Harmonogram svozu bio odpadu 2022 [pdf]

Kontakty

I. OBČANÉ

Poplatníci a plátci poplatku dle výše uvedené definice OZV č.2/2021

  • Bc. Lenka Ševčíková - Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, odbor životního prostředí a služeb, telefon: 596 092 154, e-mail: sevcikova.lenka@mubo.cz

II. OSTATNÍ

Nepodléhající ohlašovací povinnosti dle OZV č.2/2021, mohou uzavřít smlouvu o svozu BRO s BM servis a.s. na základě smluvní ceny a dalších podmínek:

  • Andrea Čížová - BM servis, Koperníkova 1185, provoz odpadového hospodářství, telefon: 596 092 466, e-mail: cizova.andrea@bmsas.cz

 

Jakékoliv další informace poskytneme na tel.č. 596 092 466

Zavedení systému door to door ve městě Bohumín