bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Služby - Odpadové hospodářství

S účinností od 1.1.2022 město Bohumín vydalo dvě obecně závazné vyhlášky:

  • OZV č.1/2021 - Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  • OZV č.2/2021 - Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Sběr a svoz odpadu se řídí výše uvedenými vyhláškami. Předmětem poplatku dle OZV č.2/2021 je odkládání komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, které se nachází na území města.

Poplatníkem poplatku je

  • a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
  • b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba

Plátcem poplatku je

  • a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
  • b) vlastník nemovité věci v ostatních případech

Svoz odpadu se děje na základě OHLÁŠENÍ, které je povinen plátce poplatku podat správci poplatku (správcem poplatku je MěÚ Bohumín). V rámci podaného ohlášení se objednává kapacita nádob na SKO a na BRO. Termíny svozu SKO a BRO od rodinných domů a zahrad jsou uvedeny v Ekologickém kalendáři, které město Bohumín každým rokem doručuje občanům.

Důležité soubory ke stažení

Možnost platby kartou

Zavedení systému door to door ve městě Bohumín