bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

O nás - Základní informace

Základní informace

Obchodní firma: BM servis a.s.
Sídlo: Krátká 775,

735 81 Bohumín-Nový Bohumín
Právní forma: akciová společnost
Zakladatel: Město Bohumín
Zakládací listina: Notářský zápis NZ 1707/92
Zápis do obch. rejstříku: 1. ledna 1993, KS Ostrava oddíl B, vložka 544
IČ: 47672315
DIČ: CZ47672315

Vlastnictví a poslání společnosti

Jediným akcionářem se 100 % vlastnickou účastí je Město Bohumín. Základní jmění společnosti, ve výši 30 950 tis. Kč, je rozděleno na 309 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč a na 10 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč.

Město Bohumín jako 100% vlastník akciové společnosti BM servis zřídil tuto společnost za účelem centralizace lidských, technických i finančních kapacit pro zajištení komplexních služeb pro sebe v prioritních oblastech bytového, tepelného a odpadového hospodárství. Požadavkem vlastníka pri zřizování společnosti bylo zajištění těchto služeb v odpovídající kvalitě a ceně. Komplexností v bytovém a tepelném hospodářství se rozumí správa bytového fondu, správa a provoz tepelných zařízení včetně zajištení maximálního objemu oprav vlastní kapacitou. Komplexní služby v odpadovém hospodářství jsou tvořeny svozem, skládkováním, zneškodnováním a separací TKO a ostatních odpadù s případným využitím druhotných surovin.

Ostatní aktivity akciové spolecnosti nad rámec priorit jsou pro město Bohumín potřebné do té míry, pokud obstojí cenově, kvalitativně a termínově s konkurencí v dané oblasti podnikání.

Vlastník předpokládá teritoriální pùsobnost akciové společnosti BM servis v hranicích severní Moravy s centrem v Bohumíně, a to ve všech oblastech podnikání.

Cílem podnikání BM servis a.s. je dosažení maximálně možné kvality poskytovaných služeb v prioritních oblastech, měřítkem které bude spokojenost zákazníku, potažmo vlastníka, dosažení takových hospodářských výsledkù, které zaručí plynulý rozvoj společnosti v oblasti vlastních kapacit, modernizace a investic pri současném udržení a případném rozšíření pozic v konkurenčním prostředí.