bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

O nás - EU - door to door

  • Projekt: Zavedení systému door to door ve městě Bohumín

  • Identifikační číslo: CZ.05.01.05/05/22_004/0000257

  • Oblast podpory: Operační program Životní prostředí, Specifický cíl 1.5: Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, Opatření 1.5.5: Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru zejména komunálních odpadů včetně podpory door to door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-you-throw“).

  • Žadatel: BM servis a.s.

  • Realizace: 11/2022 – 02/2023

  • Financování projektu: Operační program Životní prostředí, dotace 85 %

  • Zhotovitel: CONTENUR Česká republika s.r.o., Vodní 214, Senice na Hané 783 45.

 

Projekt řeší pořízení sběrných nádob na využitelné odpady (papír a plasty), které budou umístěny u rodinných domů občanů města Bohumína. Jedná se o rozšíření systému pro oddělený sběr formou zavedení door to door systému za účelem podpory tříděného sběru odpadů vznikajícího na území města.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, v rámci Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí - www.mzp.czwww.sfzp.cz.

Zavedení systému door to door ve městě Bohumín