bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Odvoz rostlinného odpadu ze zahrádek

8.12.2016

Služba odvozu rostlinného odpadu přímo od zahrad rodinných domů a chatek se osvědčila, proto ji město pro rok 2017 zvýhodnilo a zjednodušilo její využívání.

Svozové období

Vývozy hnědých nádob budou probíhat od 6. dubna do 1. prosince 2017. Dohromady je v plánu 18 svozů, a to v intervalu jednou za 14 dní. Svozy se uskuteční vždy v sudých týdnech (14. – 48. týden).

  • Každý sudý čtvrtek - odvoz ze Starého Bohumína, Nového Bohumína, Šunychlu, Pudlova a Vrbice (skupina A).
  • Každý sudý pátek - odvoz ze Skřečoně, Nové Vsi a Záblatí (skupina B).

Objednávání vývozů

Pokud preferujete osobní komunikaci, můžete se dostavit buď do budovy Městského úřadu Bohumín v Masarykově ulici, nebo do centrály BM servisu v Koperníkově ulici. Je-li pro vás pohodlnější si smlouvu stáhnout v elektronické podobě, vyplnit a podepsat v pohodlí domova, navštivte webové stránky www.bohumin.cz, kde najdete vše potřebné. Vyplněnou a podepsanou smlouvu můžete doručit osobně, poštou nebo elektronicky na některý z níže uvedených kontaktů. Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou.

Kontakty pro sjednání služby

  • Šárka Plutová - Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, odbor životního prostředí a služeb, kancelář č. 212, telefon: 596 092 154,  e-mail: plutova.sarka@mubo.cz
  • Andrea Čížová - BM servis, Koperníkova 1185, oddělení odpadů, telefon: 596 092 466, e-mail: cizova.andrea@bmsas.cz

Cena za svoz bioodpadu

  • Plná cena: 500 Kč / 1 nádoba 240 l / 18 svozů
  • Zvýhodněná cena: 150 Kč / 1 nádoba 240 l / 18 svozů

Klienti, kteří si objednají službu odvozu bioodpadu od zahrady, mohou oproti předchozím letům ušetřit. Základní cena za sezónní svoz se nyní snížila z 816 na 500 Kč (základní částka bez slevy). Pokud se zájemce zapojí do kampaně „Chovám se ekologicky“, zaplatí pouze symbolických 150 Kč namísto původních 316 Kč za svozové období. Dosud vyřízené slevy zůstávají v platnosti, stávajícím klientům se částka automaticky sníží po podpisu nové smlouvy, kterou dostanou do schránek. Noví zájemci o slevu musí spolu s podpisem smlouvy vyplnit a podepsat Čestné prohlášení obyvatele rodinného domu či uživatele zahrady v rámci kampaně „Chovám se ekologicky“.  Více informací o možnosti získání slevy najdete na webu města Bohumína v Ekologickém okénku (www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/ekologicke-okenko/)

Cena za odvoz dvou nádob

Pokud vám jedna nádoba na bioodpad nebude stačit, můžete si objednat i odvoz dvou nádob. Zatímco tu první vám město zdarma vypůjčí, tu druhou si musíte pořídit na své vlastní náklady. Za výhodnější cenu než v obchodech ji zakoupíte u BM servisu. Cena za vývoz dvou nádob se zdvojnásobí. Lidem, kteří už službu využívají, si mohou druhou nádobu u BM servisu pořídit se slevou.

  • Plná cena: 1000 Kč / 2 nádoby / 18 svozů
  • Zvýhodněná cena: 300 Kč / 2 nádoby / 18 svozů

Úhrada služby

Platbu za odvoz bioodpadu lze uhradit do 15. 3. 2017 v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Bohumín, poštovní složenkou nebo bankovním převodem na účet 19-1721638359/0800. Nezapomeňte při platbě bankovním převodem uvést variabilní symbol. Ten vám přidělíme po podpisu smlouvy. Vyčkejte proto, až od radnice obdržíte složenku k platbě.


Zpět