bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Harmonogram vývozu popelnic 2016

6.1.2016

Vážení občané,

omlouváme se za nedopatření v letošním ekologickém kalendáři, ke kterému došlo jedinkrát za sedmnáct let, co jej vydáváme.
V grafi ckém zobrazení u odvozu popelnic od rodinných domků jsou bohužel znázorněny nesprávné termíny odvozů v sudých týdnech.
Vývoz popelnic ovšem bude probíhat stejně jako v předchozích letech v lichých týdnech. V těch sudých je BM servis smluvně
vázán povinnostmi v jiných obcích.

K tomuto nedopatření došlo jednoduše. Rok 2015 končil lichým týdnem, v němž se popelnice odvážely (naposledy v pátek
1. ledna 2016). Logicky by měla následovat čtrnáctidenní prodleva. Systém lichých týdnů však zůstal i pro letošní rok zachován,
takže svoz odpadu v roce 2016 začal hned v pondělí 4. ledna 2016. V grafi ce se nám ovšem omylem objevily sudé týdny vývozu.
Za tuto chybu se vám velice omlouváme. Od 4. do 24. ledna 2016 proto proběhne vývoz popelnic mimořádně v každém týdnu.
Pak už budeme vyvážet vždy jen v lichých týdnech ve standardním čtrnáctidenním intervalu.

Správné termíny letošního vývozu popelnic najdete v novém níže uvedeném harmonogramu:

Harmonogram 2016

Děkujeme za pochopení a přejeme vám vše dobré v roce 2016.

Jan Jeziorský
vedoucí odboru životního prostředí a služeb
Městský úřad Bohumín

Marek Pieklo
ředitel BM servis, a.s.


Zpět