bmsas@bmsas.cz 596 092 400

BM Servis

Bio odpad

19.2.2014

Odvoz rostlinného odpadu v roce 2014 začíná dnem 18.4.2014 do 14.11.2014, v pravidelných 14ti denních intervalech v pátky v sudý týden.

Celková cena pro rok 2014 činí 816,- Kč.

Sleva poskytnuta městem Bohumín činí pro rok 2014 opět 500,- Kč na celé svozové období.

Cena pro občany, kteří v roce 2013 uzavřeli smlouvu na dobu neručitou a mají vyřízenou slevu, je cena 316,- Kč na celé období (2014). Občané dostanou fakturu se složenkou, následně uhradí.

Cena pro občany, kteří v roce 2013 uzavřeli smlouvu na dobu neručitou a nemají vyřízenou slevu, je cena 816,- Kč na celé období (2014).Občané dostanou fakturu se složenkou a následně mají 2 možnosti:

  • 1. slevu si mohou vyřídit na MÚ Odbor ŽPaS, kde musí prokázat, že se chovají ekologicky, vyplní tiskopis Čestné prohlášení obyvatele rodinného domu v rámci kampaně „Chovám se ekologicky“ a doloží předepsané doklady. Na základě potvrzení tiskopisu městem Bohumín bude zájemci, vystavena opravná faktura a odečtena sleva, poté očan uhradí.
  • 2. pokud občané nemají o slevu zájem uhradí částku v rámci faktury

Občané, kteří v roce 2013 uzavřeli smlouvu na dobu učitou a mají vyřízenou slevu, tak tato sleva zůstává zachována, občan si musí přijít sepsat novou smlouvu na letošní svozové období, platba proběhne na místě tzn. na Odpadovém hospodářství v BM servisu a.s. ul. Kopernikova 1185.

Nádobu na BIO odpad následně po domluvě přivezeme.

Platby:

  • na základě vystavených faktur mohou probíhat převodem na účet. Každá faktura pro jednotlivého občana bude mít svůj variabilní symbol, tudíž do příkazu z banky (bezhotovostní platba) prosím uvést tento variabl a částku
  • na základě vystavených faktur lze uhradit hotově na místě - provoz Odpadové hospodářství v BM servisu a.s. ul. Kopernikova 1185
  • složenkou, která bude zaslána zároveň s fakturou na jakékoliv České poště a.s.

V případě dotazů kontaktujte:

Matin Rajnošek- BM servis a.s., provoz Odpadové hospodářství, telefon 596 092 466, rajnosek.martin@bmsas.cz
Šárka Plutová - Městský úřad Bohumín, odboru životního prostředí a služeb, kancelář č.212, telefon 596 092 154, plutova.sarka@mubo.cz


Zpět